Wczytuję dane...
Polityka prywatności
§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest

Tashenti Jakub Ługowski

ul. Józefa Braka 29F/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5471978765

REGON: 363865263

Ochrona danych
odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak
zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to
bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik”
zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin
„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W
tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania
komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to,
że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane
jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na
newsletter.

8. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką
Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz
prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych
interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli
[przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem)
ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: kontakt@tashenti.com.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po
rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby
dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy
krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do
retencji danych.

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika
oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia
zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na
przetwarzanie danych osobowych.

14. Dane osobowe są udostępniane operatorowi platformy sklepu RedCart : 
ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu w celu technicznej obsługi strony sklepu.

15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym
podmiotom aniżeli wymieniony w punkcie 14 oraz upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
prawa.

§3. Pliki cookies

16. Witryna tashenti.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna
rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który
je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych
witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej
przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług
internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji
przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

17. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie
serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analitics oraz FB Piksel które rejestruje zachowanie użytkownika na
stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z
której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki
cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a
zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Tashenti Jakub Ługowski w celu
optymalizacji działań.

17. Na stronach internetowych RedCart oraz oferowanych przez RedCart usługach stosuje się dwa rodzaje plików "cookies"

  1. stałe pliki "cookies" - to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
  2. sesyjne pliki "cookies" - to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  3. pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów sklepu internetowego, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google).


18. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia

opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce
internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach,
w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych
do wykonania danej funkcji.